Objednávka autodopravy

Objednatel

Kontaktní osoba

Zadejte telefon bez předvolby

Doba a místo přepravy

Vyplňte přesnou adresu místa přistavení vozidla - začátku přepravy (název organizace, ulice a číslo, obec).
Vyplňte přesnou adresu místa určení - konec přepravy (název organizace, ulice a číslo, obec).

Výběr vozidel a podrobnosti přepravy

Vyberte, zda chcete toto vozidlo.

Vyberte, zda chcete toto vozidlo.
Počet přepravovaných osob bez řidiče.
Počet dětí do 150 cm výšky z celkového počtu přepravovaných osob.
Maximální rozměry nákladu 120 cm na délku, 120 cm na šířku a 120 cm na výšku.
Počet přepravovaných osob bez řidiče.
Počet dětí do 150 cm výšky z celkového počtu přepravovaných osob.
Maximální rozměry nákladu 120 cm na délku, 120 cm na šířku a 120 cm na výšku.