Středisko služeb školám Plzeň je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem s cílem napomáhat školám a školským organizacím při jejich činnosti a zajišťovat potřebné technické, poradenské informační a administrativní služby.
"Pomáháme školám plnit jejich poslání„

Logo Střediska služeb školám PlzeňPro školy a školská zařízení nabízíme celou škálu služeb:

  • Zpracování finančního a mzdového účetnictví pro organizace bez vlastní účetní.
  • Autodoprava osobními a multiúčelovými vozy.
  • Prodej licencí Microsoft a poradenství v rámci multilicenčních smluv pro vzdělávání.
  • Poradenstvní v oblasti školského účetnictví a mezd.
  • Výroba nábytku dle individuálních přání a potřeb.
  • Objednání, instalace a zaškolení kontrolního programu MÚZO.
  • Služby GDPR pověřenců pro školy Plzeňského kraje.
  • Konzultace a projekty v oboru IT.

Historie a vznik

Služba škole Plzeň byla zřízena Školským úřadem Plzeň-město v roce 1993 jako příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je zajišťování úkolů, které vyplývají z péče státu o žáka. S tímto posláním pokračuje její činnost i v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Od 1.1.2006 v souladu s novým školským zákonem byla přejmenována na Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78.

Pobočka Domažlice

Historie se začala psát roku 2003 kdy po ukončení a zrušení bývalých Školských a následně Obecních úřadů si tehdejší mzdový úsek vzala jako vlastní pobočku tehdy ještě Služba škole Plzeň. Po začátcích v menším kolektivu se začala působnost pro školy v bývalém okresu Domažlice rozrůstat. V říjnu 2006 se pobočka v Domažlicích stěhuje do větších prostor v budově Gymnázia J. Š. Baara Domažlice. Zájem o naše služby převážně z oblasti mzdového a finančního účetnictví ze stran škol přibýval a zároveň a tím se rozrůstal i kolektiv pracovnic na pobočce. V současné době zde zpracováváme agendu mzdového a finančního účetnictví pro více než 50 škol v Domažlicích a jeho okolí.

Pobočka Klatovy

Klatovské pracoviště Střediska služeb školám Plzeň má za úkol pokrývat službami pro školy a školské organizace spádovou oblast bývalých okresů Klatovy, Domažlice a částečně Plzeň-jih. Tato pobočka má mimo jiné plně vybavenou truhlářskou dílnu, ve které se vyrábí nábytek přímo na míru dle individuálních požadavků na míru. Ukázku výrobků najdete v naší fotogalerii.